top of page

İlkel Dinler Tarihi

Merhaba,


İlkel dinlerin tarihsel gelişimi, etkileşimi ve insana katkıları üstüne hazırladığım bu yazı dizisini (Kötülüğün Yükselişi-Karanlık yazısında belirttiğim gibi) kötülüğün tarihine bir giriş yapmak için kullanıyorum. Kötülüğün kökenlerini şeytan, iblis, kötü ruh, cadı gibi dinsel düşünce ve prototiplerde bulmak istersek önce insanoğlunun tanrı fikrini nasıl benimsediği ve zenginleştirdiğini anlamalıyız. Bu sayede kötülüğün kaynağına dair tezlerin tarihini bir nebze olsun anlayabilir, inançlarımızla nasıl kesiştiği ve nerede ayrıldıklarını görebiliriz. Ayrıca neredeyse bütün dinsel inançlarda görülen tufan, hayat ağacı, kozmik bilinç, cennetten kovulma, ruhun varlığı ve ölümden sonraki yaşam gibi dini motiflerin kaynaklarını inceleyebiliriz. Aşkın ya da kutsal bir varlığın tezahürü ve evrenin yaratılışını anlatan mitleri neredeyse evrensel ölçüde birleştiren kolektif bir bilincin (ve bilinç dışının) varlığını sorgulayabiliriz.


İşte bu yazı dizisinde etkisini büyük ölçüde kaybetmiş, kökeni paleolitik ve neolitik çağa dayanan, benzer mit ve tanrı panteonlarına sahip antik dinsel inanç ve düşünceler üzerine yazmaya çalışacağım.bottom of page