top of page

İslamın Altın Çağı

Avrupa Rönesansı başlamadan çok önce, İslamın siyasi egemenliğindeki Orta Asya medeniyetlerinde çok büyük ve önemli ilerlemeler yaşandı. İslamın Altın Çağı olarak adlandırılan bu dönemde bilim, mühendislik ve sanat alanında bir çok eser verildi.

Öncülleri konumundaki antik Yunan, Hint ve Fars kültürlerinin buluş ve fikirlerini alıp önce kendi dillerine çevirdiler. Sonra bunların üstüne koydukları yeni fikirleriyle, bilim ve sanatı bir üst seviyeye taşıdılar. Çalışmalarının amaçlarını gerçeğe ulaşmak (hakikat) ve mutluluk olarak belirttiler. Bilinmeze yolculuklarında, öncüllerinin çalışmalarını detaylı inceleyip önemli editörlük eserleri verdiler. Keşfedilmemiş alanlarda, mantığı ve soyut matematiği esas alan felsefeyle kendilerine yol açıp, rasyonellikten hiç ödün vermediler, bulgularını (zamanlarına göre) bilimsel metodla sınadılar. Bu yoğun emeğin sonucunu eserleriyle paylaşıp, karanlıkta bir mum ışığı yaktılar.

Bu yazı dizisinde, İslamın Altın Çağı'na bakacağız.


Comments


bottom of page