top of page

Kötülüğün Tarihi - 29 (Kapanış ve Kaynakça)

Merhaba,


Yazı dizimizin sonuna geldik. Kötülüğün kökenini araştırmaya ilkel atalarımızın korkularıyla; yılan, yaşayan ölüler ve kozmik korkuyla başladık. Daha sonra aşkın kötülüğün icadına şahit olduk ve şeytanın markalaşma sürecini izledik. 19 yy.'da şeytan öldürülünce gerçek kötüyle karşılaştık. Onun psikolojik dehlizleri, totaliter ütopyaları ve ateş fırtınalarını izledik. Son kademede süper kötüler, yani ölüsever ve sadistleri tanıdıktan sonra hayatın en korkunç gerçeği ile yani sıradan kötülerle karşılaştık.


Aslında totaliter ütopyaların savunduğu "içimizdeki düşman" fikri doğruydu; fakat bu onları tespit edebileceğimiz anlamına gelmiyordu. Gerekli şartlar oluşmadığı sürece sıradanlığın kötülüğü bireysel hücre evlerinde uyumaya devam edecektir. Ara sıra etrafına eziyet edip belki ucundan varlığını sergileyecek ama ciddi bir totaliter rejim içinde yükselmediği sürece ortaya çıkmayacaktır.


Bu yaratıklara karşı geriye kalan tek olasılık demokratik ve çoğulcu bir rejimle yönetilen etkili ve aktif bir hukuk devletinin varlığı ile evrensel ahlak ilkelerini benimsemiş bir toplumdur. Kötülük, başta sosyal ama kısmen biyolojik evrimsel tarihimizin ezici bir gerçeğidir; yok edilemez ama önlenebilir.


Eğer yeteri kadar güçlü yasal ve ahlaki ilkeler mevcutsa komşunuzun gürültüsü, trafiğin kuralsızlığı, işyerindeki mobbing, tembelliğe övgü, miş gibi yapanların yükselmesi, hak yenmesi, hile, hurda, gasp ve en ama en önemlisi faşizmin önüne geçilebilir. Zannedildiği gibi faşizm sadece sağ kökenli ideolojilerin bir sonucu değildir. Ülkemizde önemli ölçüde sol faşist mevcuttur. Kendine aydın, demokrat ve entelektüel diyen solcuların arasında, insani yardım için bile ideolojiyi sorgulayanlar bulunuyor. Bu bariyeri aşacak demokratik hukuk devleti ve ahlak yapısı kurulmadığı sürece karanlık geceden çıkma şansımız yoktur.


Bu yazı dizisine uygun gördüğüm çizgi roman Hartlepool Maymunu. Tam bir faşizm yergisi olan bu trajikomik hikayeyi yazı dizisinin bir özeti şeklinde dikkatinize sunuyorum. Umarım hoşunuza gider.Bu yazı dizisi için kullandığım kaynakların listesini aşağıda görebilirsiniz. Bir sonraki yazı dizimizde görüşmek üzere.


KAYNAKÇA

Adolf Hitler, Kavgam, Yağmur Yayınları

Ahmet Burak Turan, Türk Canavarları Sözlüğü, Gerekli Kitaplar

Andrew Nikiforuk, Mahşerin Dördüncü Atlısı, İletişim

Anonim, Gılgamış Destanı, İş Bankası

Anonim, Peygamber Enok'un Kitabı, Hermes

Ardaviraf, Ardavirafname, Pinhan

Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitabevi

Charles Baudelaire, Kötülük Çiçekleri, İş Bankası

Charles Baudelaire, Özel Günceler, İş Bankası

Charles Baudelaire, Paris Sıkıntısı, İş Bankası

Çoklu Yazar , Komünizmin Kara Kitabı, Felix Kitap

Dante Alighieri, İlahi Komedya, Oğlak

Dante Alighieri, Ziyafet, Kırmızı Kedi

Dostoyevski, Ecinniler, İş Bankası

Dostoyevski, Karamazof Kardeşler, İş Bankası

East Press, İlahi Komedya - Manga, Yordam Kitap

Ellie Wiesel, Gece - Gerçek Bir Yaşam Öyküsü, Koridor

Eric Hazan, Fransız Devrim Tarihi, Say

Erich Fromm, İnsandaki Yıkıcılığın Kökeni, SAY

Erich Fromm, Özgürlükten Kaçış, SAY

Euripides, Bakkhalar, İş Bankası

Fiona Macdonald, Kelt Mitolojisi, Akılçelen

Friedrich Engels, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, İş Bankası

Geoffrey Chaucer, Canterbury Hikayeleri, YKY

Geraldine Pinch , Mısır Mitolojisi, Say

Goethe , Faust, DoğuBatı

Hannah Arendt, Kötülüğün Sıradanlığı, Metis

Haydar Akın, Çocuk Cadılar ve Çocuk Cadı Avı, Phoenix

Haydar Akın, Ortaçağ Avrupası'nda Cadılar ve Cadı Avı, Phoenix

Heinrich Kramer & James Sprenger, Cadı Çekici, Artes

Hesiodos, Theogonia - İşler ve Günler, İş Bankası

Homeros, Odysseia, İş Bankası

Ian Kershaw, Nazi Diktatörlüğü, Ayrıntı

Janet Hamilton - Bernard Hamilton, Hristiyan Düalist Heretikler, Yurt Kitap Yayın

Jean Bottero , Tarihte Tanrı Fikrinin Doğuşu, Kırmızı

Jean Bottero & Samuel Noah Kramer, Mezopotamya Mitolojisi, İş Bankası

Jean Jacques Rousseau, İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı, SAY

Jeffrey Burton Russell, Kötülüğün Tarihi-1: Şeytan, Panama

Jeffrey Burton Russell, Kötülüğün Tarihi-2: İblis, Panama

Jeffrey Burton Russell, Kötülüğün Tarihi-3: Lucifer, Panama

Jeffrey Burton Russell, Kötülüğün Tarihi-4: Mephistopheles, Panama

John Milton, Kayıp Cennet, Pegasus

Joseph Arthur De Gobineau, İnsan Irklarının Eşitsizliği, Selenge

Kadri Yıldırım, Zerdüşt Avesta ve Temel Öğretileri, Avesta

Karen Armstrong, Tanrı'nın Tarihi, Pegasus

Klaus Schmidt, Göbekli Tepe, Arkeoloji ve Sanat Yayınları

Mahfuz Söylemez, Cahiliye Araplarının Ahiret İnancı, Ankara Okulu

Mahfuz Söylemez, Cahiliye Araplarının Uluhiyet Anlayışı, Ankara Okulu

Martin Luther, Doksanbeş Tez, İş Bankası

Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, Alfa

Mircea Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi-1, Alfa

Mircea Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi-2, Alfa

Mircea Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi-3, Alfa

Mircea Eliade, Mitler, Rüyalar ve Gizemler, DoğuBatı

Mircea Eliade, Okültizm, Büyücülük ve Kültürel Modalar, DoğuBatı

Muazzez İlmiye Çığ, Kur'an, İncil ve Tevrat'ın Sumer'deki Kökeni, Kaynak Yayınları

Niccolo Machiavelli, Hükümdar, İş Bankası

Nina Edwards, Karanlık - Kültürel Bir Tarih, YKY

Nizamü'l-Mülk, Siyasetname, İş Bankası

Peter McPhee, Robespierre, İş Bankası

Platon, Devlet, İş Bankası

Robert Lawson & Benjamin Powell, Sosyalizm B*k Gibi, Kuzey

Salim Fikret Kırgi, Osmanlı Vampirleri, İletişim

Samuel Henry Hooke, Ortadoğu Mitolojisi, İmge

Sigmund Freud, Totem ve Tabu, İş Bankası

Stendhal, Kırmızı ve Siyah, İş Bankası

Stephen P. Kershaw, Yunan Mitolojisi Rehber Kitabı, Salon

Takaşi Nagai, Nagasaki'nin Çanları, İthaki

Vergilius, Aeneis, Jaguar

W. B. Crow, Büyünün, Cadılığın ve Okültizmin Tarihi, Dharma Tarih

Waller R. Newell, Tiranlar, Gücün, Adaletsizliğin ve Terörün Tarihi, YKY

Walter Burkert, İlkçağ Gizem Tapıları, İmge Kitabevi

William Shakespeare, Titus Andronicus, İş Bankası

William Shakespeare, Kral Lear, İş Bankası

William Shakespeare, Hamlet, İş Bankası

William Shakespeare, Machbet, İş Bankası

William Shakespeare, Othello, İş Bankası


Saygılar
Comments


bottom of page